อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขนำโดย นายกชัย สินธุไพร นายกองค์การบริหารส่วนต... วันที่ 25 มี.ค. 64 (ดูู 487)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลเเสนสุข ร่ามกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลเเสนสุข เเละนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจ... วันที่ 21 มี.ค. 64 (ดูู 636)

โครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย 11 - 17 เมษายน 2562 ... วันที่ 21 มี.ค. 64 (ดูู 550)

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเเสนสุข ณ ค่ายบดินเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร ระหว่... วันที่ 19 มี.ค. 64 (ดูู 435)

พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ 88 พรรษา

พิธีมอบบ้าน ตามโครงการ 88 พรรษาเทิดไท้ก่อสร้างเเละซ่อมเเซมบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ... วันที่ 18 มี.ค. 64 (ดูู 411)