อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
สาส์นจากผู้บริหาร

สาส์นจากผู้บริหาร
กำลังปรับปรุงข้อมูล 
View : 660