อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
หัวข้อITA วันที่ ผู้ชม
ITA ประจำปี 2566

ITA ประจำปี 2566 ลำดับ หัวข้อ ITA คำอธิบายหัวข้อประเมิน I...

9 มี.ค. 66 83
ITA ประจำปี 2565

ITA ประจำปี 2565 ลำดับ หัวข้อ ITA คำอธิบายหัวข้อประเมิน I...

7 ก.พ. 65 271
ITA2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and tra...

23 มี.ค. 64 429