อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”

หัวข้อ Q-A ถามตอบ ผู้ตั้ง
อยากได้ข้อมูลการรายละเอียดการจัดเก็บภาษีค่ะ

2023-04-26 13:35:02 (ดู 21)

Q
ปีนี้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแสนสุขไหมครับ

2023-04-26 13:30:32 (ดู 22)

คนตำบลแสนสุข
การย้ายภูมิลำเนาของผู้รับเบี้ยสูงอายุ

2021-03-28 06:58:53 (ดู 496)

Q
ติดต่อราชการต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ค่ะ

2020-04-30 12:34:36 (ดู 588)

สุจิตรา
Q:การให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทนผู้สูงอายุจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

2021-03-19 12:51:05 (ดู 381)

Q
Q:เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

2021-03-19 12:50:09 (ดู 414)

Q
Q:ลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ไหน

2021-03-19 12:49:06 (ดู 378)

Q
Q:ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

2021-03-19 12:47:57 (ดู 392)

Q
Q: เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ คืออะไร

2021-03-19 12:46:40 (ดู 415)

Q
ภาษีป้าย คืออะไร

2021-03-19 12:43:28 (ดู 432)

Q
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
อักขระ :